KRYSTALLEFFEKTER

steinbordet mitt

Hei,jeg heter Unn Eli Walsøe og var innehaver av Tyra Krystallrom .Jeg har alltid hatt stor forkjærlighet til steiner og krystaller og med tiden har de blitt min store kjærlighet.Her vil jeg dele min kunnskap om mineraler, også den  spirituelle siden  med stein og krystaller,og også ta med det som harmonerer med de. Enkelte steiner passer bedre til en person  enn en annen, og det hender også at steinen ikke virker for noen personer, men passer veldig godt til andre. Det er ikke meningen at man skal bruke steiner og krystaller istedenfor tradisjonell medisin, men healing med steiner og krystaller er veldig godt for vårt indre,og det er jo mye som tyder på  at steinenes påvirkning øker vår bevisthet og energi. Kjærlighet er det stoffet i universet som holder alt sammen, og alt innen krystallhealing trenger kjærlighetens lys for å virke, så jeg håper dere søker kontakt med lyset når dere jobber med steiner og krystaller.Dette er bare en start,og det vil komme mye mer etterhvert.

 

Steiner,krystaller og deres historie

Ved verdens skapelse ble steinene naturens første faste materie, og derfor ble det også naturens første rike, steinriket. Senere fulgte plantelivet, dyrelivet og til slutt mennesket. Steinene har helt siden skapelsen vært ladet med de energiene som alltid er tilstede i omgivelsene. De har tatt til seg solens energi, vindens og regnets energi, og energi fra vulkanutbrudd og andre naturkatastrofer har bundet seg til dem. I steinene finner vi universets hukommelse, alle handlinge, all kunnskap og alle følelser- det vil si allting som er og noen gang har vært. Steiner og krystaller er en del av universets lys eller energi, og er ladet med den på samme måte som solen, månen, vannet og alt annet i naturen. Den største forskjellen er at steinene og krystallene ikke har et følelselegeme som vi, og det er derfor deres energistrøm alltid er jevn og har samme frekvens. Om vi har en krystall som sender stadige jevne bølger, da virker det som en stemmegaffel som vår kropp vil prøve å harmonere med. Hvis to stemmegafler er satt opp i nærheten av hverandre  og man slår på den ene, da sender den fra seg bølger. Etter kort tid begynner også den andre å vibrere og sender samme slags bølger og samme tone. Bølgene som energisteinene og krystallene gir fra seg påvirker vårt energiområde, vår kropp, våre følelser og sinnet som den ene stemmegaflen gjør med den andre. Hver stein er for det meste satt sammen av lys, vann og mineraler. Tilsvarende stoffer finnes også i våre legemer, men ikke i så fast form som i steinene. Hver stein har et bestemt lys som kommer av dens farge. Hver farge har sitt eget svingetall eller bølger som prøver å harmonere med svingningene omkring seg. Svingningene fra steinens farger, og også deres mineralinnhold, kan man bruke til healing på hele kroppen. Svingningene skaper balanse i kroppen, og når vi har nådd fram til fullkommen balanse, er vi i helbredelse. Noen steiner og krystaller inneholder frekvenser og farger koblet til åndelige områder, og gjennom dem øker vår følsomhet for det overnaturlige og styrker kontakten med åndelige veiledere.

 

Krystaller.
En krystall er en ensartet sammensatt mineral med et krystallgitter. Krystaller som er sammenvokste uten å være identiske, kalles aggregater og kan for eksempel vokse på innsiden av vannholdige hullrom som ametystgrotter. Brasil, som er hovedleverandør av ametystgrotter, kaller en ametystgrotte for en geode og utadvente ametyststykker for druser.

Mineraler.
Et mineral er uorganisk, og har dessuten en bestemt kjemisk sammensetting og atomstruktur. Mineraler er krystaller og dannes spesielt på tre måter.          Magmatiske : det er størknet magma fra vulkanutbrudd eller revner i jordskorpen. De kan ved avkjøling krystalliseres. Sedimenter : De er skapt av vannholdige oppløsninger, som eks ametystgrotter. Metamorfe : mineraler som allerede er dannet, men som senere er utsatt for en omdannelse ved eks høy temperatur eller høyt trykk.

Ikke mineraler.
Opal er amorf og har ingen krystallstruktur, og det samme er det med rav som har organisk opprinnelse (forsteinet harpiks). Perler og koraller og elfenben er organiske, men blir ofte regnet med til mineraler. Til ikke mineraler hører også bergarter som obsedian, alabast og fettstein. De er amorf uten fast struktur (atomene er ikke ordnet).

Annet.
Bergarter består gjerne av flere mineraler og/eller av amorfe mineraler (eks sand). Juveler er smykker av gull, sølv, platina med edelsteiner innlagt. Brilliant er en slipningsform og ikke en stein i seg selv, da sier man "en edelstein med brilliantslipning".

Oversatt fra Anders futrup

Navn på forskjellige råstein

| Svar

Nyeste kommentarer