STJERNETEGN OG STEINER


Forskjellige spesialister har gitt hvert tegn i dyrekretsen sin bestemte farge og energistein eller krystall. Listene er forskjellige satt opp, og de er ikke alle like. Jeg har valgt å skrive kort om hvert enkelt stjernetegn i dyrekretsen og peke på steiner som blir forbundet med det enkelte stjernetegn i dyrekretsen og peke på steiner som blir forbundet med det enkelte tegn og fortelle hvordan den kan hjelpe personlighetsutviklingen. Vi er alle født inn i et bestemt stjernetegn, som blir bestemt av i hvilket tegn solen stod da vi ble født. Utenom solen er det minst ni andre planeter som har avgjørende påvirkning på personligheten, og de kan være i de forskjellige stjernetegn. Det er derfor godt å bli bevisst de påvirkningene disse planetene har og vite i hvilke stjernetegn de står i for å oppnå best resultat i selvutviklingen. Hvert stjernetegn tar med seg enten iniativ, stabil eller skiftende energi. Stjernetegn deles i fire klasser som er ildtegn, jordtegn, lufttegn og vanntegn. Væren, løven og skytten er ildtegn; tyren, jomfruen og steinbukken er jordtegn ;tvillingene, vekten og vannmannen er lufttegn ;krepsen, skorpionen og fiskene er vanntegn.VÆREN 21 mars - 19 april

Væren er alltid kraftig, full av følelser og tenker hurtig. Han er selvstendig, frimodig, troverdig, ivrig, energisk og oppfarende. Han vil gjerne bli banebryter i det som han arbeider med, men har ikke alltid utholdenhet eller tålmodighet til å bli ferdige med tingene, særlig hvis de tar for lang tid. Ofte er han også for hurtig og iverksetter ting hals over hodet. På grunn av sin brå oppførsel blir væren lett sint, men det varer ikke lenge. Væren er et initiativtrikt ildtegn og hans energi er utadvent.

*Karneol - Hjelper væren å temme sin virksomhetskraft og oppnå resultater.
*Jaspis - Gir væren den utholdenhet som behøves for å bli ferdig med oppgavene.
*Hematitt - Jordbinder og former værens kreative kraft.
*Rhodonitt - Temmer værens følelser som ofte kan være egoistiske og hjelper han med å uttrykke dem.
*Aventurin - Virker beroligende på den oppfarende væren, reduserer hans hurtighet og gir beskyttelse.

TYREN 20 april - 20 mai

Tyren er som oftest praktisk og jordbunden, tålmodig og rolig. Han er utholdende, stø, trygg og flink til å organisere. Tyren vil gjerne oppnå synlig resultat av det han påtar seg. Han er dyktig og vil ikke høre at det ikke går an å gjøre noen ting. Tyren er konservativ og denne egenskapen kan føre til trassighet og ubøyelighet og det at tyren stritter imot forandringer. Tyrens ro kommer han ofte til gode, men kan også gjøre han lat og nytelsesyk. Tyren er et stabilt jordtegn og energien er introvert.

*Granat - Styrker tyrens kreativeevner både innad og utad.
*Rosenkvarts - Hjelper tyren med å uttrykke sine følelser, for tyren er ofte lukket følelsemessig.
*Krysopras - Styrker muligheten for vekst, munterhet og å få det godt hos tyren.
*Tigerøye - Reduserer tyrens trassighet.
*Ametyst - Styrker tyrens spirituelle følsomhet, hjelper han til å ikke falle for overdreven nytelse og gir han beskyttelse.

TVILLINGENE 21 mai - 21 juni

Tvillingene er allsidige, sosiale, snakksalige og livlige. De er muntre og kan av og til bli ertende, men er alltid optimistiske. Tvillingenes allsidighet fører til at de kjeder seg over rutinearbeid, og de har det med å gå fra en ting til noe annet raskt eller ha for mange jern i ilden på en gang . De elsker nyheter og trenger stimulerende kameratskap for å trives. Av og til kan det føre til rastløshet og ansvarsløshet, og tvillingene kan være nokså overflatiske når de kommuniserer med andre. Tvillingene er et lufttegn med skiftende og utadvent energi.

*Hematitt - Jordbinder tvillingenes forestillingsenergi 0g hjelper dem med å iverksette denne energien.
*Unakitt - Styrker tvillingenes følelseskommunikasjon med andre og beskytter dem.
*Fluoritt (gul) - Styrker tvillingenes hukommelse og konsentrasjon.
*Turkis - Styrker tvillingenes taleevner.
*Citrin - Mildner tvillingenes følelser og lokker fram varme i deres væremåte.

KREPSEN 22 juni - 22 juli

Krepsen er følsom, følelserik, beskjeden, omtenksom og praktisk. Han er hjemmekjær og trenger mye hygge fra familie og miljø for å ha det godt. Han har stor trang til å beskytte alt og alle omkring seg. Barn trekkes lett til krepsen, men han er også stor dyrevenn og miljøvenn. På grunn av sin beskjedenhet kan krepsen lett være blyg, uberegnelig og selvmedlidende og glemmer ofte å uttrykke sine følelser til dem han elsker. Han mener at alle skal se dem. Krepsen er et iniativrikt vanntegn og hans energi er introvent.

*Månestein - Styrker krepsens forbindelse med underbevisstheten og egne følelser.
*Peridot - Reduserer undervurdering av seg selv, og hjelper krepsen til at følelsene ikke skal sitte fast i magesenteret.
*Rutilkvarts - Gjør krepsen mer stabil i handlinger og gir han beskyttelse.
*Aventurin - Reduserer stress hos krepsen.
*Rosenkvarts - Hjelper krepsen til å uttrykke sine følelser.

LØVEN 23 juli - 22 august

Løven er selvstendig, levende, energifull og myndig. Han er også åpen, ærlig, trygg, gavmild og storsinnet. Løven er en storartet idealist, og er på grunn av sin storartethet ofte misforstått av sine medmennesker. Han trenger å være midtpunktet for all oppmerksomhet og befinner seg godt i rampelyset. Løven har ofte fasttømrede meninger og liker godt å lede, på samme tid som han vil være i et kreativt miljø. Løven kan ofte bli maktsyk, egoistisk og krevende, men han liker å være lat innimellom når han arbeider på store prosjekter. Løven er et stabilt ildtegn og energien er ekstrovert.

*Bergkrystall - Styrker løvens selvtillit, hjelper han til å komme i rampelyset og beskytter han.
*Malakitt - Hjelper løven med å iverksette sine oppgaver.
* Krysokolla - Mildner løvens følelser hvis han føler seg såret eller er for opptatt av seg selv.
*Granat - Temmer løvens sexenergi og forbinder den med hjertets kjærlighet.
*Sodalitt - Virker beroligende på løvens kraftfulle energi.

JOMFRUEN 23 august - 22 september

Jomfruen er nøyaktig, samvittighetsfull, arbeidsom, kritisk og hjelpsom. Hun vil ha alle ting på rekke og rad og blir ofte sittende fast i sin egen organisering. Jomfruen vil oppnå resultat i det hun driver med, og har gode forretningsegenskaper. Hun er dyktig og har praktisk sans, men kan av og til bli for pedantisk og masete. Jomfruens kritikk blir ofte mest vendt mot henne selv og stammer ofte fra perfeksjonisme. Jomfruen er stadig opptatt av å arbeide med nye oppgaver, men er likevel ofte redd for forandringer og nye omstendigheter. Hun er konservativ i klesveien og kan være en stor samler. Jomfruen er et skiftende jordtegn og energien er introvert.

*Malakitt - Oppfordrer jomfruen til forandringer og beskytter henne samtidig.
*Citrin - Reduserer jomfruens konservatisme og styrker hennes selvtilit.
*Aventurin - Er beroligende og reduserer bekymringer og angst hos jomfruen.
*Rosenkvarts - Hjelper jomfruen til å uttrykke sine følelser og reduserer selvkritikk.
*Lapis lasuli - Bedrer jomfruens evne til kommunikasjon.

VEKTEN 23 september - 22 oktober

Vekten er sosial, kunstnerisk, vennlig og glad i å diskutere. Han søker stadig balanse og er derfor flink til å forhandle og skape enighet. Vekten har stor rettferdighetsfølelse, og vil først ta avgjørelse etter at han har sett på alle sider av saken. Han er full av ideer og kreativitet og er en stor optimist. På grunn av at vekten stadig søker balanse, kan han bli ubestemt og vaklende når han skal ta en beslutning. SIden han ofte ser etter andres hensikter, kan han også virke påvirkende på andre. Vekten er et iniativrikt lufttegn, og energien er ekstrovert.

*Månestein - Styrker vekten til å oppnå et mål.
*Lapis lasuli - Styrker vektens rettferdighetssans.
*Lepidolitt - Kombinerer de spirituelle og de materielle feltene i vektens liv og balanserer hans energi.
*Fluoritt (gul-blå) - Styrker vektens realisme og gir hans tankemessige energi jordforbindelse.
*Rosenkvarts - Styrker vektens følelsesforbindelse med andre, hjelper han med å uttrykke sine følelser og gir beskyttelse-

SKORPIONEN 23 oktober-21 november

Skorpionen er følsom, følelserik, hemmelighetsfull og utholdende. Som oftest har han gode psykiske egenskaper og kan lett gjennomskue mennesker. Skorpionen er dirigerende og søkende og vil komme til bunns i alle ting. Han søker dype følelsemessige forbindelser med andre mennesker, har få venner, men er trofast overfor den som blir hans venn. Skorpionen er forsiktig og stø og kan lett bli en enstøing. Han trenger å være alene av og til for å kunne fornye energien sin. På grunn av sin følsomhet hender det at skorpionen forsterker tingene, men samtidig kan han glemme å uttrykke følelsene. Da lader han dem opp i sitt indre og eksploderer, ofte på verst tenkelige tidspunkt. Han overdriver ofte og glemmer sent det som blir gjort mot han. Skorpionen er et stabilt vanntegn og energien er introvent.

*Rhodokrositt - Forbinder skorpionens lidelser med hjertets kjærlighetsfulle følelser og mildner oppførselen.
*Okseøye - Styrker livsenergien hos skorpionen og hans arbeidskraft.
*Krysokolla - Drar fram skorpionens skjulte følelser og hjelper han til å uttrykke dem.
*Labradoritt - Styrker skorpionens utholdenhet og overnaturlige følsomhet og gir han beskyttelse.
*Malakitt eller grønn jade - Virker fornyende og beroligende på skorpionens energi.


SKYTTEN 22 november - 21 desember

Skytten er alsidig, energifylt, selvstendig og åpen. Han er frittenkende, positiv og frisk i sitt vesen. Skytten elsker eventyr og er i sitt hjerte en reisende som alltid vil være høyt og lavt. Han liker ikke faste vaner og må leve et liv med hyppige forandringer. På grunn av sin alsidighet er skytten ofte rastløs og forhurtig når han skal gjennomføre noe. Han har tendens til åløpe fra en ting til den andre, og virker derfor ofte ansvarsløs. Skytten er et skiftende ildtegn og energien er ekstrovert.

*Hematitt - Virker jordbindende på skyttensekstatiske egenskaper.
*Ametyst - Styrker skyttens overnaturlige følsomhet og beskytter han.
*Sodalitt - Styrker skyttens troverdighet og kunnskapssøken.
*Citrin - Virker beroligende på skytten og fornyer og supplerer hans energi.
*Rhodonitt - Hjelper skytten til å uttrykke sine følelser og reduserer stress

STEINBUKKEN 22 desember - 19 januar

Steinbukken er ansvarsful, organisert, seriøs og myndig. Han er ærgjerrig og dyktig og oppnår sitt mål selv om det kan ta litt tid. Han er konservativ når det gjelder gamle skikker og vil vise omsorg i alt han gjør. Steinbukken er et stort familiemenneske og vil ta ansvaret for alt omkring seg. Han har god ordensans og trang til å ha alt på rekke og rad. På grunn av sin konservatisme er steinbukken ofte vrang og stiv og kan bli følelsemessig lukket. Denne stivheten kan også komme fram ved at kroppen, særlig halsen, blir stiv. Steinbukken er et iniativrikt jordtegn og energien er introvent.

*Rosenkvarts - Hjelper steinbukken ved å åpne hjertesenteret og uttrykke sine følelser.
*Onyx - Styrker steinbukkens fleksibilitet
*Krysokolla - Styrker overbærenhet og kjærlighet ovenfor seg selv og bedrer steinbukkens evne til å uttrykke seg.
*Tigerøye - Reduserer steinbukkens trass og stivhet og beskytter han.
*Rav - Virker beroligende og healende på steinbukken.

VANNMANNEN 20 januar - 18 februar

Vannmannen er oppmerksom, har et vidt utsyn, er sosial og selvstendig. Han går sine egne veier og prøver gjerne å se tingene i sin helhet. Han er ofte sær og virker fjern. Vannmannen har en tendens til å se på tingene fra en vitenskapelig synspunkt og tenke på helheten, og kan ofte glemmeseg selv. Til tross for at vannmannen er en revolusjonær, har han klare og sterke meninger, og kan bli sta. Han kan bli følelsemessig kald og ikke bry seg om andre mennesker, og kan virke sær. Han trives best i sosialt levende omgivelser og i skapende situasjoner. Vannmannen er et stabilt lufttegn og energien er ekstrovent.

*Ametyst - Styrker vannmannens forståelse for å arbeide for helheten.
*Falkeøye - Styrker vannmannens energi og utholdenhet og beskytter han.
*Rhodokrositt - Hjelper vannmannen å komme i kontakt med egne følelser, og å utrykke dem.
*Turkis - Styrker vannmannens evne til å uttrykke seg.
*Azuritt - Er beroligende og styrker vannmannens muligheter til å tilpasse seg.

FISKENE 19 februar - 20 mars

Fiskene er følsomme, sensitive og kunstneriske og har sterk fantasi. De er allsidige og søkende med et stort vidsyn. De er åpne for de fleste ting, noe som ofte fører til at de blir for forståelsefulle og tar inn over seg andres problemer. Fiskene har sterk intuisjon og er drømmende. De er ofte store idealister og interesser seg for all slags hjelpevirksomhet og vil alle vel. Fiskene er fleksible og har lett for å bli påvirket av andre, og skifter ofte mening om saker og ting. På grunn av sin drømmende karakter har de tendens til å flykte fra realiteten og bli ansvarsløse, og de er ofte svake og vaklende når de må ta beslutninger. Fiskene er et skiftende vanntegn og energien er introvent.

*Sugulitt - Styrker fiskenes overnaturlige følsomhet og intuisjon.
*Obsidian - Virker jordbindende på fisken, og beskytter og hindrer at deres godhjertighet blir misbrukt.
*Rutilkvarts - Hjelper fiskene til å sette seg mål og iverksette dem.
*Amasonitt - Styrker fiskenes selvtillit og bedrer deres evne til å uttrykke seg.
*Rhodonitt - Forbinder fiskene med egne følelser og hjelper dem å arbeide med dem.

Utdrag fra Gudrun G. Bergmann

| Svar

Nyeste kommentarer