Standard side

A

 

 

 

 

 

Anthophylit

Lærer deg at bindinger, begrensninger og innskrenkninger er selvpålagte, og lette å kaste av seg. Den hjelper med å beslutte, med hjertet, hva som er virkelig viktig, samt en plan for hvordan man frigjør og avslutter bindingene.
Chakra: Hjerte     Stjernetegn: Steinbukken   

 

 Goldstone blue 

Bruk på 1. og 2. chakraene for å hjelpe i motivasjon, for å øke selv-kjærlighet, å oppmuntre til en optimistisk holdning, for en økning i tillit, å overvinne negative tankemønstre og condition, for å skape balanse mellom det fysiske og eteriske kropper, å stimulere telepati, for lykke, for jording, å forsterke energi og intensjon, for å opprettholde riktig sirkulasjon, for å avlaste infeksjon, og til å behandle leddgikt smerte.

Goldstone red 
Bruk på 1. og 2. chakraene for å hjelpe i motivasjon, for å øke selv-kjærlighet, å oppmuntre til en optimistisk holdning, for en økning i tillit, å overvinne negative tankemønstre og condition, for å skape balanse mellom det fysiske og eteriske kropper, å stimulere telepati, for lykke, for jording, å forsterke energi og intensjon, for å opprettholde riktig sirkulasjon, for å avlaste infeksjon, og til å behandle leddgikt smerte.

 

H

Haitann  Marokko. 20-50 mio. gammel fra miocæn og tertiær tiden.
Hell og lykke. Brukes som amulett eller som anheng i en halskjede. Gir kraft og makt. Haitenner sies å ha en beskyttende og healende kraft.

 

 

 

 

 

Magnesit elfenben                     
Motvirker vrede og gir forståelse til å kunne motta ros. God i forbindelse med forretninger, til å opprette forbindelser og til kontakter. Motvirker kaos, splittelse og misvekst. Den utsender en energi som kan stabilisere og gi orden i det mentale, fysiske, følelsesmessige og åndelige systemet-

 

Picasso                          
Bringer større forståelse for deg...på den vei du har valgt for ditt liv. Gir styrke til å klare forandringer. Styrker din intuition og fremmer din kreativitet.

 

Printstone 
Sandstein. "Jeg tenker, derfor er jeg" (Decartes). Brukes til å styrke kreativiteten, å kunne følge og ferdiggjøre visioner og ideer og til å se tingene ovenfra. Brukes både til å styrke evnen til å kunne gi og evnen til at kunne motta...
Fysisk : Til å styrke muskler, oppstramme ens figur, skjærpe oppfattelsevnen...
Chakra : Solar plexus, hara    Stjernetegn : Tvillingen     Nummerlogi : 6

                                              

Schalenblende (zinkblende)          
Sphalerit. En stein som bringer fred. Gir forståelse mellom folk som normalt ikke vil kommunisere sammen. Gir beskyttelse ved reiser. Til bedre helbred og til gjenfødsel. Gir nye forfriskende og strategiske ideer.

 

 

 

 

Spiderman                          
Vennskap
Gir mental og følelsesmessig balanse, ny energi og både skaper og implementere ideer som er nye i ens liv. Jerninnholdet har en kraftig virkning på blodet.  Fysisk : Mot blodsykdommer, muskelsvinn, halsbrann, gallestein, nyrestein og mot indre blødninger.Chakra : Hara - rot   Stjernetegn : Løven    Numerlogi : 9

 

Stichtitt                            
Troskap til løfter. En god stein til de som er singel. Stichtitt gir en befriende fred i de hjemlige omgivelser. Gir økt oppmerksomhet og overvåkenhet når det handler om det følelsesmessige og er derfor særlig god å ha innenfor hjemmets fire vegger.

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Variscitt                               
Den har tilknytning til hjertet og bringer meningsfylt kjærlighet til enhver situation. Forbinder det overjordiske nervesystem med det fysiske. Det betyr at beskjeder og energier fritt kan bevege seg fra det ene sted til det andre og bringe en i en rolig og fredelig tilstand, ofte fra en ellers desperat tilstand. Det er som om tid og sted forsvinner med denne stein.

 

Vesuvian ideocras             
  lojalitet
Kalt vesuvianit første gang i 1795, etter funnstedet Vesuv. 
Fjerner frykt, depresjon og vrede. Skaper sikkerhet og trygghet i en omgivelser.
Ærlighet og lojalitet. Skaper interesse for de ting man er opptatt med eller omgir seg med.
Forsterker ens sosiale adferd. Virker mot ubehageligheter og skuffelser.
Hjelper med å kontrollere dine kreative og intuitive sider. Den ideelle gave til nygifte, venner og bekjente, da den representere samordning. Fordriver vrede og frykt. En oppdagelses- og oppfinner stein.Chakra : hjerte. Nummerologi 3.

Vesuvianit Californit
Nysgjerrighet: Fjerner frykt, depresjon og vrede. Skaper sikkerhet og trygghet i en omgivelser.
Ærlighet og lojalitet. Skaper interesse for de ting man er opptatt med eller omgir seg med.
Forsterker ens sosiale adferd. Virker mot ubehageligheter og skuffelser.
Chakra : Hjerte    
Stjernetegn : Skytten , Steinbukken    
Nummerlogi : 6

Verd antique (ophiacalsit)

En metamorf stein. En mørkegrønn stein i serpentin med hvite årer av calsit.Mineralklasse : silikater.  Ble brukt av romerne til utsmykning av søyler og ornamenter. Stimulerer til fornuftighet og gir logisk sans når det dreier seg om hjem, kjærlighet og dagligdagse ting. Gir kjennskap til hvordan kulturen og livet var en gang. Fysisk : ved diabetes, halsgener og ryggsmerter Gir ro og tolmodighet til å gjennomgå eks trening. Chakra Hjerte, nummerologi 55

Verdelit( grønn elbait)

En grønn til blålig turmalin. Inneholder calsium, litium,aluminium,jern, krom, vanadium, silisium, bor mfl. Gir livsglede, inspirasjon og selvtillit. Fjerner frykt og fremmer forståelse og innsikt. Formidler hjelpsomhet og harmoni. Fysisk : virker på hjertet, lunger , hals. strupen ,spiserør og skjoldbruskkjertelen. Chakra hals,hjerte. nummerologi 5

Verdit

En serpentin, fuchsit blanding med glimmer. Gir mot og standhaftighet, og styrker ens troverdighet på det fysiske plan. Fjerner ubehagelige sider fra ens personlighet.Gir forbindelse til eldgamle tider. Fysisk : renser blodet, styrker hjertet, avgifter . Brukes også i forbindelse med sykdom i kjønnsorganene. Mot svimmelhet. Chakra : hjerte. nummerologi 33

 

Vulkanit

En vulkansk stein med grovkornet feldspat i en finkornet kvarts-glimmer masse. En magmatisk stein i familie med rhyolit, porphyrit mfl. Inneholder ofte andre steinarter som den er dannet sammen med i magmaen.   Skaper nye ideer og hjelper med å realisere dem. Er også en god hjelp til å få avsluttet uløste oppgaver. Vulkanit skal bæres gjennom lengre tid for å få optimal virkning. Gir en beroligende energi som kan gi total avslapping. Fysisk : Virker på nervesystemet. Mot kulde og forkjølelse. Motvirker stamming. Chakra hals, hjerte, solar plexus,hara. Nummerologi 2

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer