Fluoritt

Fluoritt

Fluoritt,  som opptrer i alle mulige farger. Mineralet er meget utbredt, særlig på ganger og sprekker i granitt og deres kontaktsoner. Det krystalliserer kubisk, og spalter lett i fire retninger som oktader. Kjemisk er det et flusspat. I mange tilfeller viser mineralet fluorecens dvs. det utsender synlig lys av forskjellig farge ved bestråling med ultrafiolett lys. Også fosforecens,  kan forekomme, slik at lysutsendelsen fortsetter i kortere eller lengre tid etter at bestrålingen er opphørt. En annen interessant egenskap ved enkelte fluoritter gir lysutsendelse ved svak oppvarming.

Fluoritt blå

                  
Ordenssans:
Holder orden i tankene, og gir evner til aå kunne føre protokol og holde styr på tallrek ker og kolonner. Produserer en rolig energi, som ikke er rettet mot et bestemt senter. Gir klare og presise tanker og taleevner. Fluoritt fokuserer, presiserer og sender energi. Styrker psykiske evner. Brukes til å forstå, inspirere, igangsette og samle energi om noe spesielt. Påvirker tredje øye. Fluoritt er for struktur og klarhet, utvikler logisk tenkning, kontakt med indre visdom under problemløsning, komme videre, kreativitet.  Åpner og mykner veien mot bruk av andre steiner. Fluoritt fra latin, fluor el. ”å strømme”.  Beskyttende, oppkvikkende, gir ”bakkekontakt”, frigjør negativ energi og følelsesmessige blokkeringer, beroligende, fremmer mentale fremskritt, god ved meditasjon. Påstått å lindre symptomer på nyresykdom. Samling, utholdenhet, "genisteinen", kreativ utfoldelse, bra ved forkjølelse. Fargevariasjoner i fiolett, grønn, gul, blå, rosa og purpur. Merk at stenen er ”bløt”, dvs. risses lett; er fluoriserende.Chakra Hals

Fluoritt grønn

                                            
Renser og fornyer. Bringer en ren og deilig friskhet av vår og fornyelse. Forminsker en mild trauma. „Jeg finner sannheten hos meg selv." Hjelper med å ferdiggjøre projekter og oppgaver. Fjerner et roms negative energi og omdanner den til universal lys og kjærlighet.
Fluoritt fokuserer, presiserer og sender energi. Styrker psykiske evner.
Brukes til å forstå, inspirere, igangsette og samle energi om noe spesielt. Påvirker tredje øye.
Fluoritt er for struktur og klarhet, utvikler logisk tenkning, kontakt med indre visdom under problemløsning, komme videre, kreativitet.  Åpner og mykner veien mot bruk av andre steiner. Fluoritt fra latin, fluor el. ”å strømme”. Fargevariasjoner i fiolett, grønn, gul, blå, rosa og purpur.
Merk at stenen er ”bløt”, dvs. risses lett; er fluoriserende.
Beskyttende, oppkvikkende, gir ”bakkekontakt”, frigjør negativ energi og følelsesmessige blokkeringer, beroligende, fremmer mentale fremskritt, god ved meditasjon. Påstått å lindre symptomer på nyresykdom. Samling, utholdenhet, "genisteinen", kreativ utfoldelse, bra ved forkjølelse  Chakra Hjerte

Fluoritt lavendel

       
Objektivitet.
Avgir en energi som motvirker kaos, splittelse og oppløsning.Gir åndelig vekst og klarsynte evner  Bringer orden. Gir skarpsindighet og fremmer talentet. Nedbryter fordommer og upartiskhet. Gir følelsesmessig velbefindende. Renser og fjerner forstyrrelser i kroppen. En god meditasjonsstein.
Chakra : Hjerte,Pineal     Stjernetegn : Fisken,Steinbukken     Nummelogi : 5
Fysisk : Er brukt ved behandling av ødelagt og ustabil RND/DNA struktur. Ved behandling av svulster i deres begynnelse.

Fluoritt lilla

               
Forøker evnen til å kunne konsentrere seg, ved å skape balanse mellom det positive og det negative i tankerne. Er glimrende til å gi forståelse for den indre balanse i et forhold. Gir en stabil energi, og hjelper også til, at forholdet til andre vil blomstre ut over alle grenser til gavn for alle.
Fysisk : Mot forkjølelse, betennelse i stigbøylen, herpes, sår og tilsvarende infeksjoner. Brukes ved behandlingen av meget smittsomme sykdommer.Chakra Pineal, krone

 

Fluoritt regnbue

            
Gir en rationel umiddelbar erkjennelse og en hjelp til å kunne uttrykke seg rationelt. Skaper forbindelse mellem den fysiske og den spirituelle vekst.
Fluoritt fokuserer, presiserer og sender energi. Styrker psykiske evner.
Brukes til å forstå, inspirere, igangsette og samle energi om noe spesielt. Påvirker tredje øye.
Fluoritt er for struktur og klarhet, utvikler logisk tenkning, kontakt med indre visdom under problemløsning, komme videre, kreativitet.  Åpner og mykner veien mot bruk av andre steiner. Fluoritt fra latin, fluor el. ”å strømme”. Fargevariasjoner i fiolett, grønn, gul, blå, rosa og purpur.
Merk at stenen er ”bløt”, dvs. risses lett; er fluoriserende.Beskyttende, oppkvikkende, gir ”bakkekontakt”, frigjør negativ energi og følelsesmessige blokkeringer, beroligende, fremmer mentale fremskritt, god ved meditasjon. Påstått å lindre symptomer på nyresykdom.Chakra Hals

Fluoritt oktaeder


Gir klarhet og en hurtig oppfattelsesevne som øker konsentrasjonen og innlæringsevnen. Hjelper med å skape og opprettholde et perfekt helbred, et høyt intellekt nivå og
følelsesmessig velbefinnende.

Du kan bruke både en slipt fluoritt eller en sekskantet fluoritt som heter fluoritt oktaeder som er naturlig, og regnet for å være best. Du holder steinen 5-10 cm fra kroppen og beveger den som om du tar en helvask rundt hele energifeltet. Effekten av rensen er at vi føler oss mye mer behagelig og lettere.

Fluorit gul

Renser og fornyer. Forsterker kreativitet og intelekt. God i grupper for å stabilisere felles energi. Gir mulighet for å kunne se forbindelsen mellom kjærlighet og alt som eksisterer. Fysisk : Brukes ved nervøsitet og stress. Ved for høyt kolestrol og dårlig lever. Fjerner giftstoffer fra kroppens fettdepot. Chakra solar plexus

| Svar

Nyeste kommentarer