Bergkrystall /kvarts

Bergkrystall

 
 
Bergkrystall er betegnelsen på klare og gjennomsiktige krystaller av kvarts. De er vanlige i hydrothermale ganger, der varmt vann på flere hundre grader med oppløste mineraler har strømmet gjennom sprekker og hulrom i bergarten og dannet utfellinger av kvarts og andre mineraler. I disse såkalte drusene i berget er krystallene blitt dannet som geometriske søyler.Bergkrystall er en pryd- og smykkestein, men er ganske vanlig i Norge og ikke særlig verdifull. Den ble brukt i steinalderen, men det er vanskelig å fastslå i hvilket omfang. Man har ved utgravninger funnet redskaper av bergkrystall. Senere i vikingtiden ble bergkrystall slipt og brukt som perler og amulettsteiner. Den romerske vitenskapsmannen Plinius den eldre trodde bergkrystall var permanent, frosset is. Etter renessansen ble bergkrystall omfattet med støre interesse på grunn av sin evne til å splitte lys i spektrum i 60° vinkel. Industriell produksjon av produkter utfra kvarts og bergkrystall har foregått i et par hundre år.Noen steder er krystallene lange og smale, andre steder er de tykke og korte, ved noen forekomster har krystallene karakteristiske striper på overflaten, eller bestemte flater er redusert eller fremhevet. Slik får de en særpreget form fra sted fordi trykk, temperatur og kjemiske forhold varierer. Krystaller kan vokse seg store når de får god tid på seg til å størkne. Ofte har store krystaller grodd i veldig mange omganger da de har fått ny "næring" - mer supervarmt vann som kvarts er løst opp i. Man kan se dette på fantomkrystaller, der man kan se at det er en eller flere krystaller inne i en krystall. Ofte kan bergkrystaller også ha særegne inneslutninger, som for eksempel tynne nåler av rutil som ligger på kryss og tvers inne i krystallene

Bergkrystall geode

Bergkrystall geode

Utforsk den fantastiske verden av krystaller med disse unike Crack-din-egen-Geodes.Hver Geode åpnes for å se de virkelige unike samling av krystaller inni. Hver Geode er ca 4 til 6 cm i diameter. 

Geode er avledet fra det greske ordet "geoides" betyr "earthlike". Geodes kan dannes i alle hulrom, oftest fra gassen bobler som dannes når lava strømmer oppstod millioner av år siden. Over tid denne langsom sirkulasjon av mineraler fra grunnvann og hydrotermiske løsninger produserte krystaller inne i hulrommet. Størrelse, form og farge på krystallene varierer, gjør hver Geode unik. Noen er røykfylt eller klar kvarts krystaller, og andre har ametyst eller citrine krystaller. Andre kan ha agat, kalsedon, eller mineraler som kalsitt, pyrolusite, etc. Det er ingen enkel måte å fortelle hva som innsiden av en Geode holder til den er kuttet / åpens eller brutt fra hverandre.

Bergkrystall , enkel, dobbel og multiterminerte

Bergkrystall dobbeltterminert    
Styrker energistrømmen og oppløserblokkeringer.
Energien går i begge retninger , hvilket gjør den ytterst velegnet til å skape bro mellom chakraene og til å motta og vid energi . Symboliserer det perfekte , det ubegrensete og integrerende. Forbinder det spirituelle med det materielle , følelser med intellekt.

Bergkrystall (floater) multiterminerte
Har de samme egenskaper som dobbeltterminert men skjeldnere .To, tre sammenvokste dobbeltterminerte bergkrystaller. Ca 40 mm. Styrker energistrømmen og oppløser blokkeringer. Energien går i begge retninger , hvilket gjør den yterst velegnet til å skape bro mellom chakraene og til å motta og videregi energi. symboliserer det perfekte , det ubegrensete og intigrerende. Forbinder det spirutelle med det matrielle , følelser med intellekt.

 Utviklingen av spisser i begge ender er betinget av større utfoldelses- og vekstbetingelser.

Det er en fremragende healingskrystall, den vil danne bro mellom det øverste chakra til det nederste - og løsne for energibrutte områder.

Den dobbeltternminerete krystallen sørger for at der er en flyt av energi begge veier.

Du vil aktivere meridianene både foran og bak. Den er god hvis du har dårlig rygg.

Du kan også bære et lite eksemplar i en pose om halsen, som hviler på hjertechakraet, da vil du virkelig oppleve en flyt av energi. 

Bergkrystall, Klynge

Bergkrystall, Klynge
Her finner du en samling av krystaller, hver med sin terminasjon, men på samme grunn. Den er symbolet på, at alle mennesker har røtter i den samme jord, men kan vokse i hver sin retning, ha forskjellige meninger og forskjellige oppfattelser av livet, dog har vi samme fundament at stå på. Du kan anbringe krystallklyngen for at sprede energi og idet der er mange terminationer, sprer den mange stråler. Den er egnet til at sende konsentrert lys og healing til områder der trenger å få påfylt energi. Den kan styrke samhørighetsfølelsen, og den viser os at vi godt kan leve sammen, men beholde vår integritet. 

Bergkrystall
Styrke og kraft: Forsterker både energi og tankevirksomhet. Sies å bringe stjernernes energi inn i sjelen. Forsterker andre stens energier. Motvirker statisk elektrisitet. Gjør det lettere å motta informationer fra både lærere, undervisere og healere. Kan brukes til å omdanne tanker til lyd. Gir deg mulighet for å utnytte dine talenter og muligheter fult ut

Bergkrystall, Regnbue

Bergkrystall, Regnbue
Denne krystall kan du finne ved at lyset brytes inne i krystallen og frembringer et regnbuespill.

Regnbuen er det tetteste vi kommer på en fysisk manifestasjon av det hvite healende lys.

Den vekker troen i oss og skaper broen mellom jorden og himmelen. Du kan komme ut for, at disse regnbuer forsvinner like hurtig som de er kommet - og omvendt, du kan oppleve at de plutselig er der, når du kikker på steinen.

Det er fordi krystallen avspeiler din tilstand.

Regnbuene kommer når lyset brytes i krystallen, og dette lys inneholder alle farger. På jorden som i himmelen.

Regnbuekrystaller er meget milde og deres budskap er mildhet og blidhet.

Du kan oppleve, at din sjel blir renset på en blid måte og ditt sinn vil trøstes av en nennsom "hånd".

Hvis du er inne i en depresjon vil regnbuekrystallen hjelpe deg, ved å gi deg trøst og støtte og vise deg, at det finnes lys i alt, også i mørket. 

Bergkrystall, Tantrisk tvilling

Bergkrystall, Tantrisk tvilling
Denne karakteriseres av to sammensatte krystaller med felles grunn, men med hver sin terminasjon (spiss).

De vokser på - og kommer fra - det samme, men er hver unike i sin form.

Det er en krystall som kan fortelle om balanse eller mangel på samme.

Den er kommet til oss, for å hjelpe oss inn i "Den Nye Tidsalder".

Tantra står for enhet, samhørighet og helhet. Det gjelder i alle livets forhold, uansett om det er mellom deg og din kropp, foreldre og barn, ansatte og overordnede osv.

Hvis din krystall inneholder de fantastiske regnbuer, har den en meget særlig misjon i ditt kjærlighetsliv.

Balansen mellom kropp og bevissthet i en brydningstid som denne, er vanskelig for de fleste, og for å møtes med den andre "halvdel" - motpolen, kan du med fordel bruke denne krystallen.

Det er en fantastisk krystall og den kan utrette mirakler alle steder, hvor den har healet og skapt grobunn for større forståelse og overbærenhet.

Når du arbeider med den Tantriske tvillingkrystall på ditt hjertesenter, mens du ser og merker dine ønsker, skjer der en fullbyrdelse.

Du kan holde pekefingeren på den største flaten, forholde deg helt rolig, vel vitende at du nå sier ja til å motta fra høyere plan.

Pekefingeren relaterer til hjertesentret og til planeten Jupiter, som har med ekspansjon av bevissthet og vekst.

Du vil kunne oppnå en følelse av helhet, sterk kjærlighet og lys som blir brakt inn i dit liv. 

Bergkrystall, Laser

Bergkrystall, Laser
En laserstav er en lang, tynn krystall, ofte uklar og medtatt i sitt utseende, men dermed ikke mindre kraftfull.

Terminasjoner (spissen) samles av steinens sider, og du vil, hvis du holder den i din høyre hånd med terminasjoner pekende inn mot venstre hånds håndflate og dreier krystallen rundt i urets retning, merke den skarpe og gjennomborende energien.

Laserstaven virker som en slags laserstråle.

Den har en meget konsentrert og direkte energi, og du kan oppnå en psykisk og fysisk sterk healing.

Laserstaven brukes oftest av erfarne healere. 

Generator

Bergkrystall, Generator
Du kan identifisere denne krystall ved 6 sider med 3 kanter som til sammen danner Terminationer (spisser av krystallen).

I India blir de brukt i templene til felles meditasjon og velsignelse.

Det virker ganske sterkt på det fysiske plan ved å transformere spirituell energi til fysisk materie.

Den er yndet til healing og gruppemeditasjon, fordi den aktiverer energiutvekslingen.

Hvis du "går inn" i krystallen i fantasien, eller under en meditasjon, kan du merke hvordan energi og kraft stiger fra føttene til kronechakraet, og dermed healer på alle energihvirvlene i din kropp.

Denne krystall kan gi deg fred i sjelen til å møte deg selv, nettopp hvor du befinner deg, og hjelpe deg til å forstå deg selv og dine motiver. 

Isiskrystall

Bergkrystall, Isiskrystall
Ifølge egyptisk mytologi er ISIS den egyptiske gudinne, som - tross den onde gud Seths drap på - og lemlestelse av - hennes mann; Osiris, klarte hun å samle og forene stumpene av sin mann.

Da hun hadde utført dette, kunne hun bli svanger og føde Thoth. Gjennom sitt store sorgarbeide, lyktes det henne å vinne fruktbarheten.

Når du skal karakterisere en Isiskrystall, skal du finne en 5-kantet flate, som danner sentrum av krystallen. 5-tallet symboliserer transformasjon, manifestasjon og åndelig fruktbarhet.

Men den representerer også våre 5 sanser og skaper balanse mellom kropp, sinn og ånd.

Isiskrystallen gir mot til å bearbeide sorg og transformere følelsen av noe du skal lære/en positiv lære. Den vil hjelpe deg igjennom alt det som kan velte deg følelsesmessig og den vil samle deg og yte deg stor trøst.

Den representerer også feminin energi og kan derfor også brukes til månemeditasjoner og gruppemedtasjoner, hvor hver især synkroniserer sine åndedrett.

Dette vil skape en særdeles mettet og opplivende energi.

Den forløser angst og frigir ditt hjertes energi.

flodstein

Bergkrystall med slipt vindu. Bringer harmoni og overensstemmelse mellom dem som deler steinens energi. Er god i gruppeterapi. Inneholder en almektig energi som stimulerer pineal kirtelen. Skjerper alle aspekter av bergkrystallens egenskaper.
Chakra : Alle      Stjernetegn : Alle     Nummerlogi : 6
Fysisk : Brukes ved hjerteproblemer
Geologisk : Bergkrystall med slipt vindu. Opprinnelig en stein som er polert ru av flodens bredder, og som deretter har fått polert et blank "vindu" så man se inn i steinen.
Annet navn : Strutseegg - Seer stone

| Svar

Nyeste kommentarer