Labradoritt

Labradoritt


Labradoritt - dette er en feltspat med blått eller flerfarget spill som ses i bestemte retninger. Blir også kalt spektrolitt (Finnland). Spillet i labradoritten kan være veldig vakkert og er derfor svært utbredd som smykke og dekorstein.

Labradoritt er en plagioklas-feltspat har omtrent like mye kalsium som natrium i mineralstrukturen. Det blå fargespillet som oppstår i labradoritt, kalles labradorisering.

Norges nasjonalbergart larvikitt er en labradoritt i mindre skala. Det beste materialet kommer fra Madagaskar, Canada, Finland og Russland.
Labradoritten er en feltspalt med hårdhet 6 på Mohs`skala. 

 
 
 

 

 

Man tror den ble brukt av de første beboerne på begge disse stedene for å styrke følsomheten ved overnaturlige og hellige sermonier og ved spådommer om fremtiden. Stjernestein.Dens energi forbinder deg med jorder mor og med naturkreftene ( jord, ild, luft, vann ) Sies å inneholde en del av stjernene, og at labradoressensen er anbrakt i steinen av vesener fra fremmede verdener. Anvendes til meditation. Styrer underbevistheten som det kvinnelige overhode. Hjelper når noe kommer på tvers ved å tiltrekke styrke og utholdenhet. Symboliserer månen, solen og fremskrittet. Labradoritten styrker forståelse av egne overnaturlige egenskaper og minner dessuten om at veien til åndelig utvikling krever troskap og utholdenhet. Labradorittens energi er god for å vedlikeholde den fysiske kroppens energi, og det er derfor godt å ha labradorittsteinen på seg når det er klart at man må arbeide under press eller har unormal lang arbeidstid. Labradoritt styrker forbindelsen med kroppen og hjelper med å fornye energi når man har brukt opp alt for mye av den. Ved steinens hjelp kan man også holde konsentrasjonen på topp i lang tid uten å bli trett. Siden labradoritt forbinder oss med naturkreftene, da tilpasser dens energi seg en hvilken som helst naturkraft som man måtte være i kontakt med, og danner en helhet mellom denne naturkraften og personen. Hvis man for eksempel tar en labradoritt med til sjøren, da tilpasser den seg vannet og gir beskyttelse. Det er også godt å ha en labradoritt hos seg når man sover, fordi da tilpasser den seg himmelens energi og styrker drømmeevnen. Hvis vi vil bruke labradoritt sammen med andre steiner, da anbefales rosenkvarts og smaragd. Hvis man behøver å løse følelsesblokkeringer som er kommet av at vedkommende er hemmet i sine følelser og meninger, da er det godt å legge en smaragd og rosenkvarts ved hjertesenteret og en labradorittstein på halssenteret. På den måten drar man fram selvødeleggende følelser, healer dem og flytter dem opp i halssenteret hvor de blir løst med et rop, stønn eller gråt, eller bare helt uten lyd. Den Canadiske labradoritten virker healende på hjertesenteret og healer følelsesskader på en mild måte med sin klare blå energi.
Påvirkningsområder : De 4 - 5 - 6 og 7 energisentrene.


| Svar

Nyeste kommentarer