Larvikitt

 

Larvikitt er en sjelden dypbergart (monzonitt) som finnes i Vestfold og Telemark. Disse bergartene ble dannet for rundt 290 millioner år siden i forbindelse med vulkansk aktivitet i det geologene kaller Oslofeltet.                               Larvikitt

Nesten 90 prosent av larvikitten består av feltspat, og krystallene er sammensatt på en slik måte at det fremkommer et blått fargespill når lyset brytes i ørsmå lameller internt i dem.

Dette optiske fenomenet kaller vi gjerne for "iridescens" eller "Schiller-effekt". Det er den helt spesielle sammensetningen av feltspaten som er årsaken til dette. Når vi legger en larvikittprøve under elektronmikroskopet kan vi se disse lamellene tydelig. Fargespillet fremkommer bare der hvor de er spesielt tett, mens vi ikke får det der hvor det er større avstand mellom dem.

I tillegg til feltspat inneholder larvikitten små mengder mørke mineraler, slik som amfibol, olivin og biotitt, og de mest attraktive variantene fører små mengder av mineralet nefelin. I moderne geologisk nomenklatur klassifiserer larvikitten som monzonitt, men selv i dag er den gamle termen, gitt av geologen Waldemar Brøgger i 1890, gangbar og hyppig benyttet også internasjonalt.


 

 

 

 

 

Den kan styrke din intuisjon og kan hjelpe mot stress
og bekymringer. Larvikitt kan brukes i meditasjon for å stimulere indre visjoner, den kan forberdre synske evner og har vært brukt til astralreiser. Larvikitt kan gi klarhet til visjoner om tidligere liv.Den er i slekt med labradoritten, og er kjent er kjent for sitt vakre fargespill. Chakra hals og pineal

 

| Svar

Nyeste kommentarer