Tanzanit

Tanzanite Tanzanite er en fiolett smykkesten fra, Afrika.Tanzait er en zoisit, som hører til mineralklassen Silikater, som finnes i Tanzania. Tanzanitt er en blå til lilla variant av mineralet zoisitt og forekommer i Tanzania. Tanzanitt ble oppdaget i 1967 og Tiffany ga stenen benevnelsen Tanzanite for å markedsføre den i det amerikanske markedet.  En kostbar smykkestein som brukes til fasettslipning og smykker

 Tanzanite er en gjennomtrengede energisten som kanaliserer en intens elektrisk energi som fintuner den indre visjon og kobling til det høyere selv. Du kan arbeide med steinen for å klare din indre visjon, forsterke aktualiteter og kanalisere din indre magi. Bær Tanzanite på dager hvor du vil øke din evne til å gjenkjenne muligheter og vil være klar og villig til å gripe dem. En gammel legende forteller at Tanzanite ble først oppdager av Lemurianere som fant ut at krystallen hjalp til å utvikle det enkelte menneske. Delfiner ble brukt til å transportere Tanzanite stener rundt i verden for å spre kunnskapen om den. Desverre var mennesket ikke utviklet nok til å holde energien i balanse og den gamle sivilisasjonen gikk til grunne. Tanzanite er sagt å virke som en bro mellom det spirituelle og det bevisste. Det er fortalt at den er kraftfull ved at den bringer fred og fordragelighet. Det er sagt at Tanzanite alltid skal bæres på høyresiden av kroppen men jeg har ikke funnet noen forklaring på hvorfor. Tanzanite er stenen for endringer. Den oppløfter og åpner hjertet. Det er en stein som viser oss hvordan vi skal leve. Mennesker som bærer den, føler den spirituelle kraften løfte, og bringer mot til bæreren til å hjelpe andre. Dette fordi den hjelper bæreren til å forstå at deres egne individuelle sannhet er sammenkoblet med den universelle sannheten, og at de to utfyller hverandre. Bæreren vil være godt jordet i sannheten, naturen og det spirituelle. Tanzanite er blitt referert til som en sten som innehar magi til å lage symmentri av dine personlige egenskaper og virkeligheten. Den bringer vilje og hjelp til manifestasjon og øker forståelsen av begynnelse og slutt.
Gir indre ro og selvinnsikt.
Evne til å se ting overfra. Fremmer nestekjærlighet, og evne til å være fordomsfri.
Tanzanite er blitt brukt for å heale ubalanse i ryggsøylen og feil på øynene. Det er også fortalt at denne stenen har brakt mennesker ut av koma. Tanzanite er ofte anbefalt til å hjelpe for arbeidsnakomane mennesker.
Chakras: Hals, tredje øye og krone.

| Svar

Nyeste kommentarer