Chiastolitt

Chiastolitt

 

Chiastolitt er en andalusitt variant med tilnavnet "sommerfuglstein". Den kalles også korsstein, fordi det kommer til syne et kors når man skjærer gjennom steinen. Som andalusitten er den et aluminiumsilikat. Navnet har den fra den spanske provinsen Andalusia, der den ble funnet første gang. Den har oftest en rødbrun, men også grå,gulaktig eller brunlig. Kjemisk sett er har chiastolitten og andalusitten hver sine greier, men de ser like ut, og er som regel en blanding av begge.

 

 

Den gir en reise gjennom oppgjør med autoriteter, slik at en blir bevisst sin offer og martyrrolle, og det sies at de fleste unngår denne steinen av den grunn. Gjennom å arbeide med chiastolitten  kan du kommefram til erkjennelser som ikke bare setter deg fri, men også de i omgivelsene. Du trenger ikke lenger plassere skyld. Det kan ha vært en livstil som binder gleden for alle parter, og som er så inngrodd at den er vanskelig å erkjenne og bearbeide. Det er ingen som frivillig påstår at de spiller den rollen for å få oppmerksomhet, for å få sin vilje og trumfe den igjennom. Det kan være utrolig befriende å bli venn med denne steinen ( når den tøffe jobben er gjort) Selvironi kan erstatte selvhøytideligheten, og du kan lære deg å gripe deg selv i situasjoner. Er du deg selv bevisst spillet og erkjenner at du har behov for å markere deg, vil det også være lettere for omgivelsene å bære over med deg. Selv om det ligger noen tunge erkjennelser foran deg i arbeidet med chiastolitten, så venter det deg en befrielse etterpå, og du vil bli flinkere til å ta ansvaret for deg selv og din livssituasjon. Steinen kan også virke som en oppstrammer når du føler deg nede og får fram fighter ånden i deg.

| Svar

Nyeste kommentarer