Cyanit

Cyanitt

 

Cyanitt er en blå stein som inneholder alluminiumsilikat. Den dannes dypt nede i jorden under stort trykk og høy temperatur, over 1500c. Den er i familie med Andalusitt, men har på grunn av det høye trykket under dannelsen en annen krystallstruktur. Cyanitt har dessuten elektriske egenskaper. Den er en meget høyutviklet stein som lenge har ligget gjemt under jordens overflate. Det er nå i de siste årene den har kommet fram i lyset, og denne steinens frekvens skal hjelpe oss med selvutvikling og forberede for de forandringene som er i vente. Cyanitten er mørkeblå i fargen og består av lange tynne krystallskiver. Det hender at steinen har enkelte hvite, grønne, gule eller rosa flekker. Cyanitt ligner på selenitt på den måten at dens krystalllag fremkaller og forsterker elektrisk energi på et høyt frekvensnivå. Hårdheten er skiftende fra 4 og opp til 7,5 på moh`s skala, og denne skiftende hårdheten tyder på at cyanittens frekvens kan svinge mellom bevisthetens eterdel og inn på tankens innerste område, der hvor intuisjonen, forståelsen og forstanden arbeider. Siden cyanitten regnes for å skape kontakt mellom tankens innerste områder, kan den gjøre ut av kroppen reiser lettere, både når man er våken og når man sover. I søvne kan det oppleves ved å feste steinen med et plaster på pannen om kvelden og "reise" sammen med den om natten. I våken tilstand er det mulig å få en ut av kroppen opplevelse ved å bruke cyanitt under meditasjon. Du kan muligens  føle en sterk svimmelhet første gang når du mediterer med den, det er kronechakraet som åpnes, og det kan være merktbart. Det sies, at kun den som er åpen og klar for denne steinens fine energier, vil kunne ha utbytte av den. Cyanitten er en av de mest påvirkende krystallene som man kan bruke for å åpne og rense kroppens energiveier. Healere som er godt trenet i å arbeide med krystaller kan bruke cyanitt til å løse blokkeringer i energisentrene . Det er også mulig å bruke cyanitt loddrett på energifeltet for å rense det elektromagnetiske område. Spesielt etter en krystallhealing. Den som skal bli renset bør stå, og den som renser holder steinen ca 15 cm over hodet og flyttes med lange bevegelser ned hele energifeltet, på alle sider. Cyanitten behøver aldri å bli renset. Som pendel kan den vise hvor det finnes sykdom. Cyanittens blå farge virker inn på halssentret og styrker evnen til å uttrykke seg. Kan lindre sår hals, hoste eller stiv nakke.

 

| Svar

Nyeste kommentarer