Jet / Gagat

Er en variant av brunkull med en dyp fløyelsaktig farge. Det er planterester som først ble omgjort til torv, så brunkull og til sist steinkull. Blir elektrisk ved gnidning.Gagate (populært kjent som jet) er fossilt kull. Det er hardt og sort og ble brukt som en sørgestein i Viktoriatiden.Til tider finnes et lite innhold av pyritt, og det er når Jet blir slipt, at den får dette fløyelsaktige spillende skjæret.Jet er en varm sten og den er varm å ta på.

 

Jet har lenge blitt brukt som en beskyttende sten mot sykdom og psyksisk vold. Det er også sagt å hjelpe mot migrene, epilepsi og forkjølelse.
Jet egner seg ved hodepine og migrene, fordi den vil absorbere energien og trekke den ned i kroppen og vekk fra hodet. .
Jet er også virksom mot lymfeproblemer.
Ved mavesmerter, forkjølelse og andre stressbetonte tilstander kan Jet også være til hjelp.
Du kan bruke Jet, når du står i en situasjon, som krever særlig oppmerksomhet, på tidspunkter hvor du skal være spesielt årvåken!
Den kan beskytte deg mot farer utenfra og hjelper deg med å få bearbeidet en angst, som plutselig oppstår. Jetten tar utgangspunkt i vårt rotsenter, og bevisst brukt, kan den stimulere vår kundalinikraft (livskraften som ligger i nederste ryggvirvel).
Denne stenen kan hjelpe deg å stabilisere din økonomi og være til hjelp i dine forretninger.
Jet vil arbeide på alt som vedrører din daglige dag; din daglige trygghet, mat, penger, jobb osv., rotsentret står for vårt fundament her på jorden, og det er det dette fossilet arbeider på.
Synes du ditt fundament vakler litt og føler du deg usikker på morgendagen, så styrk deg ved å bære en Jet i dine lommer og en girasolekvarts over hjertet.

Stenen hjelper til med å dra ut og absorbere negativ energi og kan derfor være til stor hjelp ved større humørsvingninger.
Det er en god ide, ved meditasjon å legge en Jet på rot-, hjerte-, og kronesenteret.

Det vil lette energien med å løfte deg, og får deg til å se din angst eller begrensning klart i øynene. Du vil bli i stand til at handle på den og på den måten komme over den. Rosenkvarts kan øke og understøtte virkningen.

Bruk den når du har frykt for noe og den kan være nyttig ved dype depresjoner.
Jet blir også brukt for å øke viriliteten.

Å tørre å oppbygge tillit å elimenere frykten for tap. Evnen til å mestre kundalieenergien. Mental hygiene. Fysisk : Hodepine , magesmerter , forkjølelse og andre stresstilstander.

| Svar

Nyeste kommentarer