Scapolite

Scapolite

Scapolite er et navn som brukes for en gruppe aluminiumsilikatmineraler som inkluderer meionitt, marialitt og silvialitt. Meionite og marialite er sluttmedlemmer i en solid løsningsserie. Silvialite er et mineral som ligner veldig på meionitt.

Disse mineralene har veldig like sammensetninger, krystallstrukturer og fysiske egenskaper. De kan ikke lett skilles fra hverandre i felt eller under undersøkelse av hånden på et laboratorium. Navnet "scapolite" er et begrep som brukes for praktisk kommunikasjon. Disse mineralene finnes i små mengder i noen metamorfe og stollende bergarter. Komposisjonene deres blir sammenlignet i tabellen nedenfor.

Egenskap: Den stimulerer  integration og  samarbeidet mellom det logiske sinnet og den emotionelle og astrala kroppen. Den hjelper deg som er altfor følsom for bli mer analytisk og deg som er for analytisk til å komme i bedre kontakt med dine følelser. Den gir deg den klarhet som du trenger for å nå dine mål og den utholdenhet og viljekraft som behøves for å holde deg på sporet fram imot din livs drøm. Den øker også forståelsen for at forandringer ibland er nødvendige samtidig som den øker dine muligheter for å finne kreative og alternative løsninger på de problemene du møter på din vei mot målet.
Chakra: navle, solar plexus og krone

| Svar

Nyeste kommentarer