Prehnitt grønn

fra wikipedia

Prehnit består av calsium og aluminium samt litt jern som gir fargen. Kan iblandt forveksles med chrysopras,jadeit og peridotOpptrer i druser, sprekker og spalter som blekgrønne krystaller, nyreformete masser eller kuler med radialstrålig indre struktur. Kan også forekomme i dryppstenslignende former med krystaller i radialstrålig anordning.Prehnitt er et hydrotermalt og sekundært mineral dannet ved forholdsvis lav temperatur og kan være et omvandlingsprodukt av andre mineraler.I Norge er prehnitt kjent fra en rekke forskjellige steder som sprekke- og hulromsmineral sammen med zeolitter, kalsitt og albitt og som omvandlingsprodukt av plagioklas og andre mineraler. Meget pene krystaller er kjent fra Nordland. Forekomster er kjent fra Kragerø-Arendal-området, Kongsberg, Setesdal, mm. Som blæreromsmineral er det utbredt i lavaer på Jeløya, Horten og Asker.

Prehnitt grønn

                                                                                                                           
ForutsigelseBrukes til spådommer og forutsigelser idet den skaffer hjelp fra oven til inspirasjon. Prehnit regnes for å være den stein man stoler på, alltid forberedt. Den gir en forhåndsviten om ting man ellers ikke har hatt kjennskap til. Husker drømmer så de er tydelig og klar når man våkner. Fysisk : brukes ved problemer med nyre, blære og omkringliggende ved. Anemi og svimmelhet, tretthet og hodepine. Chakra :hjerte. Andre navn :chrysolit.  

Prehnit med Epidot

                                                                                              Forutsigelse. Brukes til spådommer og forutsigelser idet den skaffer hjelp fra oven til inspirasjon. Prehnit regnes for å være den stein man stoler på, alltid forberedt. Den gir en forhåndsviten om ting man ellers ikke har hatt kjennskap til. Husker drømmer så de er tydelig og klar når man våkner. Fysisk : brukes ved problemer med nyre, blære og omkringliggende ved. Anemi og svimmelhet, tretthet og hodepine. Chakra :hjerte. Andre navn :chrysolit.  Mineralklasse :silikater. Farge : grønn. Massefylde 2,9. Hardhet 6-6,5. Geologisk : Prehnit består av calsium og aluminium samt litt jern som gir fargen. Kan iblandt forveksles med chrysopras,jadeit og peridot.                                                Epidot øker de energiene du er i harmoni med. Epidot er en enestående stein til bruk i alle livets aspekter, som å undersøke og oppleve alle aspekter i ens liv. Gir en skarp iaktagelseevne, innlevelseevne og med innlevelse. Fysisk :motvirker dehydrering og som hudkrem i en eliksir. Retter feil og sykdommer i nervesystemet, hjernen og skjoldbrukskjertelen. Mineraler : silikater. Massefylde 3,4  Hardhet 6-7  Andre navn og varianter er epidotkvarts, nundorit (australsk epidot)

| Svar

Nyeste kommentarer