Astrophylitt

Astrophyllite er et meget sjeldent, brun til gyllen-gulvannholdig  silikat.  Astrofyllitt er av interesse først og fremst for forskere og samlere.

Tungt, mykt og skjørt, astrofyllitt dannes vanligvis som blader , utstrålende stjerneaggregater . Det er dette  som gir astrofyllitt navnet sitt, fra de greske ordene astron som betyr "stjerne " og phyllon som betyr "blad". Den store submetalliske glansen og mørket kontrasterer skarpt med den lyse  matrisen som mineralet ofte finnes i. Astrofyllitt er vanligvis ugjennomsiktig til gjennomsiktig, men kan være gjennomsiktig i tynne prøver.

Ettersom krystallene i seg selv har perfekt spaltning, blir de vanligvis igjen på stedet , hele tilslaget blir ofte kuttet i plater og polert. På grunn av den begrensede tilgjengeligheten og de høye kostnadene, blir astrofyllitt sjelden sett i prydkapasitet. Det brukes noen ganger i smykker.

Astrofyllitt er funnet i hulrom og sprekker i uvanlige  vulkanske bergarter, og er assosiert med feltspat, glimmer , titanitt ,zirkon , nefelin og aegrin . Vanlige urenheter inkluderer magnesium , alluminium,kalsium , zirkonium ,niob og tantal. Den ble først oppdaget i 1854 på sin typeplass; Island og Norge, og var ikke kjent før i 1956, over hundre år senere. Finnes i Norge, Grønnland, Russland og usa.

 

Astrophylitt

 

 

 Sannhet, erkjennelse,astralreiser, visjoner, transformasjon. Den perfekte stein når du føler du står fast og vil videre.Oppløser negative bindinger og begrensninger. Skaper kontaktmellom det fysiske og det spirituelle.God ved regresjonsarbeid. Forsterker prosessenmed å integrere lærdom. God meditasjonssten.Chakra: Krone Fysisk: Kramper og muskelspenninger. Gir mulighet for å erkjenne at det ikke finnes grenser, og at vi alle i virkeligheten er stjerner. Finner gjemte krefter og styrke. Viser oss at når en dør lukkes, så åpner det seg en ny. Fysisk så minskes fettdepoer fra kroppen, øker følsomheten ved berøring og hjelper ved slagtilfeller. Brukes ved feil eller uorden i de reproduktive organer.

| Svar

Nyeste kommentarer