BERYLL

BERYLL

 Beryll,

det vanligste beryliumholdige mineralet  krystalliserer oftest i søyleformede krystaller .Mineralet er heksagonal og danner krystaller med seks-kantet tverrsnitt. Den finnes flere plasser i Norge i gode krystaller. Vanlig beryll er gul til grønn og uklar, men det finnes en rekke fargevarianter, og edle varieteter brukes som smykkesten. De vanligste er goshenitt (fargeløs til hvit), akvamarin (sjøgrønn til blå), heliodor (gul),smaragd (sterkt grønn), og morganitt (rosenrød). Navnet er opprinnelig indisk, og senere blitt gresk beryllos, brille. Dannes som krystaller i granittholdige huler og kløfter.Finnes i alle farger unntatt sort og hvit

Betydning

Beryll hjelper generelt mot sinne. Den hjelper deg også til å tenke klart og brukes mot hjemlengsel når du er ute å reiser.Beryll gir klarsyn og skarp forstand. Beryll tillegges evnen til å helbrede dovenskap og brukes også som vennskapsgave, den skulle formidle gjensidig aktelse og forståelse. Beryll menes å oppfange den første kjærlighet, og bevare den gjennom hele ekteskapet. 

| Svar

Nyeste kommentarer