BUDDSTONE/Prasem

BUDDSTONE

Prasem er en blekgrønn til gulgrønn variant av mineralet kalsedon, er også nevnt som afrikansk jade. Er til dels brukt som smykkestein. Det blir også brukt om kvarts som er grønnfarget på grunn av inneslutninger av aktinolittnåler. 

 

Åpner og arbeider med hjerte chakraet. Det intuitive som er forenet med kjærlighet. Det er en stein med forandrelig energi, omformer negativ energi til positiv uten å avgi den til atmosfæren.Gir dessuten inspirasjon til kreativitet, tiltrekker suksess, bringer rikdom og fremgang.

| Svar

Nyeste kommentarer