Unakitt

Unakitt

Unakite er en endret granitt sammensatt av rosa orthoclase feltspat, grønn epidot og generelt fargeløs kvarts.        
Unakite, også epidot, Navnet stammer fra det greske epidosis, som betyr "vokser sammen". Det er en kombinasjon av rød jaspis og grønn epidot, solid bundet sammen. Fra dette får vi betydningen at det som kommer sammen, hører sammen ! Den kan minne deg om et grønt jordstykke med røde blomster

 


Unakite (eller epidot) kan brukes til å trekke negative energier og blokkeringer fra Hjerte Chakra.
Unakite sies å hjelpe på humøret når du føler deg nedstemt - dette er en edelstein som hjelper deg til å se skjønnheten i livet. Det brukes også til å avdekke bedrag. Brukes i trolldom kasting, 
Brukeren vil kunne finne ting som har gått tapt.
Går i dybden i det fysiske og undersøker symptomer for sykdommer, for å finne årsaken, og kunne stille en diagnose. Gir nyt håp. Gir en større bevisthet om nuet. Avbalanserer følelser og kropp. Virker samlende og gir en følelse av trygghet. Virker spesielt inn på hjerte- og rotchakra. Det er en sten som sørger for at vi kan beholde jordforbindelsen samtidig med at vi åpner oss spirituelt. Den hjelper oss til å stå fast og å tørre følge vårt hjerte, fordi vi bevarer jordforbindelsen og den fysiske handlekraftDen gir klarhet i hvorfor vi er kommet i den situasjon vi er i. Virker spesielt inn på hjerte- og rotchakra.

| Svar

Nyeste kommentarer