Lithium

Lithium

Lithium er det aller letteste metallet,Litium er et mykt, sølvfarget metall som kan skjæres med kniv. men finnes stort sett aldri som rent metall i naturen.Lithium er relativt sjeldent i universet,Lithium er et grunnstoff med atomnummer 3 og kjemisk symbol Li. Sammen med hydrogen og helium er lithium det eneste grunnstoffet som fantes etter Big Bang før dannelsen av stjerner. . forekommer spesielt i mineralene spodumen, lepidolitt, petalitt, og amblygonitt. I stjerner der temperaturen er over 2.4 millioner grader blir Li såpass heftig bombardert med nøytroner at litiumkjernen går over til to heliumkjerner. Derimot er både litium i metallform og andre lithiumforbindelser mye brukt i  ulike batterier, og litium er derfor både nyttig og viktig for de fleste av oss. I tillegg brukes lithiumsalter til å behandle biopolar lidelse. Navnet litium ble valgt av den svenske kjemikeren Johann Arfvedson fordi grunnstoffet ble funnet i en sten (av gresk: lithos), i motsetning til natrium og kalium som ble funnet fra vegetabilsk materiale (av Humphrey Davy).     Mange mennesker strever med bipolar lidelse, der de opplever at humøret kan svinge mellom oppstemthet og nestemthet på en måte som gjør livet vanskelig. Flere av disse får en mer stabil sinnsstemning ved hjep av legemidler som inneholder litiumioner.Litium er et medikament som er vist å ha en stemningsstabiliserende virkning, det vil si at det motvirker utviklingen av maniske eller depressive episoder. Det finnes en del Lithium i vann, og i Japan har de hatt større mengder.

Lithiumkvarts

| Svar

Nyeste kommentarer