Septarie

Septarie

En septarie er en rundaktig knoll  av leirholdig kalkstein med sprekker som utvider seg mot sentrum. De har trolig blitt dannet ved utfelling av aluminiums gel som ved inntørking har sprekket opp. Sprekkene er senere fylt med kalsitt eller kvarts, brun aragonitt eller baritt ligger rundt som et skall. Septarier finnes i leirskifer, blandt  annet i  oslofeltet

Den mest vanlige av kalsitt er gul kommer fra  USA eller Marokko men det finnes også sort kalsitt , men de er sjeldne i  forhold ,og de er fra Madagaskar og de er ekstra   rensende. Den hjelper til å rense og styrke ens energi felt, bidrar til å avkrefte enhver negativitet eller enheter som forhindrer en i å bevege seg fremover. Det er en sterk beskyttende stein. forbedrer og styrker ens viljestyrke og personlig makt slik at man kan bli klar, fokusert og sentrert i ens intensjoner og handlinger.
Øker konsentrasjonen og oppmerksomheten. Bedre hukommelsen og gir større selvbevisthet. Septarie brukes i vanskelige situasjoner, ved bekymringer, ergelser og frustrasjoner. Brukes terapeutisk til innkapslede, sjelelige problemer.
Chakra : Hara, solar plexus
Fysisk : Mot for mye magesyre , hud og tarmsykdommer.

| Svar

Nyeste kommentarer