Røyk kvarts

Kvartsvarianten røykkvarts fra Hurum, Vestfold. Foto: Jimmy Michael Johansen.
Røykkvarts er en gjennomsiktig eller halvtransparent gulbrun eller grå til nesten svart variant av kvarts. Røykkvarts er et hardt, skinnende mineral bestående av silisium dioksid i krystallform, som er til stede i de fleste bergarter – spesielt sandstein og granitt. Gul sand er ofte kvarts med jernoksid urenheter. Røykkvarts har sekssidige krystaller, med pyramideformete avslutninger. Krystallene er oftest prismatiske, vanligvis med striper på tvers av lengderetningen. Kvarts er en viktig bestanddel i granitter og granittpegmatitter, kvartsitter og mange sandsteiner. Den forekommer ofte i hydroterminale ganger. Brukne røykkvartskrystaller kan ha knivskarpe kanter som lett kan kutte huden. Den må håndteres med forsiktighet.
 
Røykkvarts, en brunlig farget varietet av kvarts, kan også være nesten svart (morion). Fargen skyldes gitterdefekter oppstått i forbindelse med naturlig radioaktiv bestråling eller oppvarming. Røykkvarts kan også lages kunstig ved radioaktiv påvirkning eller oppvarming av fargeløs kvarts. Brukes som smykkesten, til dels under det villedende navnet 'røyktopas'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordforbindelse
Får de negative tanker til å forsvinne. Gir større forståelse for naturen og miljøet. Fjerner frykt og mindre hetskomplekser. Øker sexlysten og vitaliteten. Røykvarts skal kunne hjelpe oss med å finne lys i livets mørke stunder, gir forsoning og bønnhørhet. Hjelper mennesker som er deprimerte, engstelig og som kanskje går i selvmordstanker. Det menes at røykvarts er beviset på at lys og kjærlighet kan gjennomtrenge selv det tetteste mørke. Røykvarts skal ha en positiv innflytelse ved bindevevsproblemer, infeksjon og kreft.
 
 

 

 


 

  

| Svar

Nyeste kommentarer