Elestial Lightkeeper

Elestial Lightkeepers er en kvarts som synes å være en hybrid av Elestial Kvarts og Herkimer Diamonds. De er vanligvis dobbelt terminert og skjelettlidelser utseende inneholder fordypninger eller "indre vinduer eller portaler" som angir de viktigste i  krystallen
Frekvensen av en Elestial Lightkeeper kobles til det tredje øye chakraet. Den stimulerer det tredje øye til å bringer frem "visuelle opplevelser". Den gjør det mulig å koble til de høyere dimensjoner for å bringe frem "åndelig" informasjon, kunnskap og visdom.
Den "indre vinduer eller portaler" hjelpe en til å få tilgang til engleriket og de ​​høyere dimensjoner slik at man kan koble til  ´sjel energien og dermed hjelpe til å erkjenne og forstå ens sjels bane og å gjenopprette sjel fragmenter.
Den høye vibrasjonen energi Elestial Lightkeepers gir hjelper en til å heve vibrasjonene av ens fysiske kropp slik at den fungerer for healing på alle nivåer. Gjennom hjertet chakra, kan negative følelser som sorg og depresjon løftes ved å erstatte den negative energien med positiv høyere vibrasjonsenergi.
Tilknyttet pannechakraet
Følelsesmessig - sorg - depresjon

Åndelige tilkoblinger.  Tilkobling til høyere dimensjoner
Tilkobling til Engleriket
Sjel tilkopling

| Svar

Nyeste kommentarer