Girasolkvarts

Er en opalvariant med kvartsinnhold.Myk å holde i.
Stimulerer til kreativitet og snillhet. Forsterker klarsyn og aktiverer det tredje øye. Gir en indre erfaring og viten. Gir evner til bedre å kunne utrykke seg i ord og tale, og mot til å uttrykke seg om ting som før har vært usakt. Gir også evnen til å vite med hvem, som vil akseptere en tale ‘fritt fra leveren’.
Girasolkvarts (Solsikkekvarts) står for optimisme, åpenhet og glede, den fremmer positive tanker og er ideel til affirmasjoner. Som solsikken vender den sinnet mot lyset. Girasolkvartsen er en av de steiner ”som redder”, du bringes nærmere lyset i deg selv.  Den forsterker lysets kraft i alle steiner. Girasolkvarts kunne kalles for en ”karmastein” (karma er den universelle lov om årsak og virkning). Dens energi virker både mentalt og åndelig, idet den arbeider på å finde lyset i oss selv, den arbeider på våre tanker og på vår åndelige bevissthet. Den åpner deg for en mer åndelig tankegang og vender ditt blikk mot lyset. 
Girasolkvarts gjør deg oppmerksom på at det du sender ut, er det du vil få tilbake. Det du har din oppmerksomhet på, er det du sender energi til og dermed også det du tiltrekker. Den får deg til å se, at det du opplever, er det du selv har skapt. 
Dens energi nærmest svøper seg omkring deg. Bruk den over et område som du føler har bruk for dens energi. Fornem hvordan dens energi er som en spiral som starter ved dine føtter og arbeider seg opp og rundt om kroppen i urets retning. La spiralen fortsette til ca. 30 cm over din isse og la den hvile der et øyeblikk innen den langsomt fortaper seig. 
Girasolkvarts er en vidunderlig stein, hvis energi du kan bruke, når du er lei av noe og har lyst til å stå på, når du trenger å vende blikket vekk fra det som bekymrer deg og i stedet se lyset i deg selv. Girasolkvarts er meget oppløftende. 
Fysisk : ved en begynnende influensa plasseres den over thymus nær hjertet. Den stimulerer immunsystemet og kan derfor brukes ved tilstander hvor du føler deg svekket.

| Svar

Nyeste kommentarer