Turmalin kvarts

Turmalin kvarts er en kvarts med tynne nåleformede inneslutninger av sort turmalin.
Turmalin kvarts er en meget kraftfull transformationstein som setter oss i stand til å håndtere våre oppgaver med en følelse av klarhet og evne til selv å kunne håndtere de mange forskjellige livssituasjoner og oppgaver vi blir stilt overfor i løpet av våre fysiske liv.
Den virker åpnende og avbalanserende, den graver dypt i vårt sinn og setter oss i kontakt med de evner og den viten som skal til for at vi kan løse våre problemer konstruktivt.
Den gir deg mulighet for å oppnå den høyest mulig innsikt i din situasjon. Ut over denne steins transformerende effekt vil den fylle deg med følelsen av å være meget klar og virkelig i stand til å endre fastlåste mønstre i ditt liv. Du vil føle deg meget sterk og det vil også kunne merkes av dine omgivelser.
Turmalin kvarts viser oss alt det vil oppnå når alle forhindringer og blokkeringer er ryddet av veien. Den gir oss en tydelig fornemmelse av på hvilken måte vi skal gjøre tingene fremover så vi ikke risikerer å komme ut for det samme problemet en gang til. Den eliminere negative vibrasjoner, nedbryter barrierer og åpner oss for nye veier. Vi vil bli stimulert til å ta store skritt ut i fremtiden og legge alt det gamle vi ikke lenger kan bruke, bak oss.
Nøkkelord : Transformation - bearbeidelse – innsikt

| Svar

Nyeste kommentarer